6 Ekim 2015 Salı

Android ile REST Erişimi ve Konum Bulma Uygulaması

rest android att
           Android uygulamalarında konuma göre (GPS, NETWORK) hava durumu nasıl çekilir.
Başla


Uygulama çalıştırıldığında ilk önce konum bilgisi veren hizmetlerin (GPS vb.) kullanılabilir olup olmadığı kontrol ediliyor. Kullanılabilir ise konum bilgisi hava durumu servisine postalanıyor ve geri dönen JSON veri işlenerek ekrana bastırılıyor. Eğer konum hizmetleri kapalı ise uyarı veriyor ve sizden konum ayar sayfasına gitmenizi istiyor.

Hava durumunu coğrafi koordinatlara göre çektik.
Daha fazlası için   openweathermap.org


android hava
Res1. - Uygulamanın ekran görüntüsü

Adım 1 :

Gerekli İzinleri Verin

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.gurkan0791.weatherlikeapp" >

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>Adım 2 :

Arayüz


<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity"
  android:background="@drawable/background_image"
  >


  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:id="@+id/textViewWeather"
    android:background="#ffa72a"
    android:layout_alignTop="@+id/textView3"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <ImageView
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/myImageView"
    android:layout_above="@+id/textViewCountry"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Country"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="77dp" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="City"
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Weather"
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_below="@+id/textView2"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="29dp" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:id="@+id/textViewCountry"
    android:layout_alignTop="@+id/textView"
    android:layout_alignLeft="@+id/textViewWeather"
    android:layout_alignStart="@+id/textViewWeather"
    android:background="#ffa72a" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:id="@+id/textViewCity"
    android:layout_alignTop="@+id/textView2"
    android:layout_alignLeft="@+id/textViewWeather"
    android:layout_alignStart="@+id/textViewWeather"
    android:background="#ffa72a" />


</RelativeLayout>


Adım 3 :

Rest Service' den Konum Bilgisine Göre Verileri Çekin. Parse İşlemi Yapın ve Arayüzde Gösterin.

package com.example.gurkan0791.weatherlikeapp;

import android.app.ProgressDialog;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.AsyncTask;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;


import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  //json veri sabitleri
  private static final String MAIN = "main";
  private static final String TEMP = "temp";
  private static final String SYS ="sys";
  private static final String COUNTRY ="country";
  private static final String CITY ="name";

  private TextView myTextView;
  private TextView myTextViewCountry;
  private TextView getMyTextViewCity;
  private ImageView myImageView;

  private static GetWeather getWeather = null;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    myTextView = (TextView) findViewById(R.id.textViewWeather);
    myTextViewCountry = (TextView) findViewById(R.id.textViewCountry);
    getMyTextViewCity = (TextView) findViewById(R.id.textViewCity);
    myImageView = (ImageView) findViewById(R.id.myImageView);


    //async metodu çalıştır
    getWeather = new GetWeather();
    getWeather.execute();
  }

  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    if (getWeather == null) {
      getWeather = new GetWeather();
      getWeather.execute();
    }
  }

  public class GetWeather extends AsyncTask<Void,Void,List<Object>> {

    //süren işlemi göster
    private ProgressDialog loading;

    //json veri tiplerini belirle
    private JSONObject jsonReader ;
    private JSONObject main ;
    private JSONArray weather;
    private JSONObject sys;

    //json istenen verileri array at
    private List<Object> weatherList;

    //konum (GPS, NETWORK) servisi
    private GPSTracker gpsTracker;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
      gpsTracker = new GPSTracker(MainActivity.this);
      weatherList = new ArrayList<Object>();
      loading = ProgressDialog.show(MainActivity.this,"Please Wait...",null,true,true);
    }

    @Override
    protected List<Object> doInBackground(Void... params) {

      //tamponlu okuyucu
      BufferedReader bufferedReader = null;

        double latitude = 0;
        double longitude = 0;
        //konum bilgisi alınabiliyor mu?
        if(gpsTracker.canGetLocation()) {
          //enlem boylam bilgisini çek
           latitude = gpsTracker.getLatitude();
           longitude = gpsTracker.getLongitude();
          try {

            //json servisi için hedef url
            URL url = new URL("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat="+latitude+"&lon="+longitude+"&units=metric");
            //URL url = new URL("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Antalya&units=metric");
            //java .net sınıfına ait http sağlayıcı
            HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();

            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));

            String json;
            while((json = bufferedReader.readLine())!= null){
              sb.append(json+"\n");
            }

            //okunan veriyi al
            jsonReader = new JSONObject(sb.toString().trim());

            //verideki main anahtarı bilgilerini tut ve temp değerini listeye ekle
            main = jsonReader.getJSONObject(MAIN);
            weatherList.add(main.getString(TEMP));

            //weather anahtarının gösterdiği diziyi al
            weather = jsonReader.optJSONArray("weather");
            //dizinin ilk elemanını çek
            JSONObject jsonObject = weather.getJSONObject(0);
            //hava durumunu resim olarak göstermek için weather.icon bilgisini çek ve url' ye ata
            //url' ye ulaş ve bitmap olarak listeye ekle
            URL url1 = new URL("http://openweathermap.org/img/w/"+jsonObject.getString("icon")+".png");
            Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeStream(url1.openConnection().getInputStream());
            weatherList.add(bmp);

            //aynı şekilde ülke kodunu çekmek için
            sys = jsonReader.getJSONObject(SYS);
            weatherList.add(sys.getString(COUNTRY)); //get(2)
            //şehir adını çekmek için
            weatherList.add(jsonReader.getString(CITY)); // GET(3)

            // diziyi onPostExecute metoduna gönder
            return weatherList;

          }catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
          }
          catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
          }
        }else{
          /*
          can't get location
          GPS or Network is not enabled
          Ask user to enable GPS/ network in settings

          alınmıyorsa onPostExecute null döndür
          */

          return null;
        }
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(List<Object> s) {
      super.onPostExecute(s);
      loading.dismiss();

      //konum bilgisi alınamadıysa android setting activity' sine gönder
      if (s == null) {
        getWeather = null;
        gpsTracker.showSettingsAlert();

      }else {
        //konum bilgisi alındıysa dizideki verileri context' e bas
        myTextView.setText((CharSequence) s.get(0).toString() + " \u00b0"); // ° Derece sembolü
        myTextViewCountry.setText((CharSequence) s.get(2));
        getMyTextViewCity.setText((CharSequence) s.get(3));
        myImageView.setImageBitmap((Bitmap) s.get(1));

        //konum bilgisini toast a basmak isterseniz
        if (gpsTracker.canGetLocation()) {
          double latitude = gpsTracker.getLatitude();
          double longitude = gpsTracker.getLongitude();

          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your Location is - \nLat: " + latitude + "\nLong: " + longitude, Toast.LENGTH_LONG).show();
        } else {
          gpsTracker.showSettingsAlert();
        }
        //myWebView.loadUrl("http://openweathermap.org/img/w/03d.png");
      }
      gpsTracker.stopUsingGPS();
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}Adım 4 :

Konum Belirlemek İçin Gerekli Servisi Yazın.

package com.example.gurkan0791.weatherlikeapp;

/**
 * Created by gurkan0791 on 05.10.2012.
 * bu bir copy-paste sınıftır.
 */
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Service;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.os.IBinder;
import android.provider.Settings;
import android.util.Log;

public class GPSTracker extends Service implements LocationListener {

  private final Context mContext;

  // flag for GPS status
  boolean isGPSEnabled = false;

  // flag for network status
  boolean isNetworkEnabled = false;

  // flag for GPS status
  boolean canGetLocation = false;

  Location location; // location
  double latitude; // latitude
  double longitude; // longitude

  // The minimum distance to change Updates in meters
  private static final long MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES = 10; // 10 meters

  // The minimum time between updates in milliseconds
  private static final long MIN_TIME_BW_UPDATES = 1000 * 60 * 1; // 1 minute

  // Declaring a Location Manager
  protected LocationManager locationManager;

  public GPSTracker(Context context) {
    this.mContext = context;
    getLocation();
  }

  public Location getLocation() {
    try {
      locationManager = (LocationManager) mContext
          .getSystemService(LOCATION_SERVICE);

      // getting GPS status
      isGPSEnabled = locationManager
          .isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER);

      // getting network status
      isNetworkEnabled = locationManager
          .isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER);

      if (!isGPSEnabled && !isNetworkEnabled) {
        // no network provider is enabled
      } else {
        //ilk önce network metoduyla konum alıyor.
        //ama GPS açıksa network yerine gps yükleniyor.
        this.canGetLocation = true;
        // First get location from Network Provider
        if (isNetworkEnabled) {
          locationManager.requestLocationUpdates(
              LocationManager.NETWORK_PROVIDER,
              MIN_TIME_BW_UPDATES,
              MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this);
          Log.d("Network", "Network");
          if (locationManager != null) {
            location = locationManager
                .getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER);
            if (location != null) {
              latitude = location.getLatitude();
              longitude = location.getLongitude();
            }
          }
        }
        // if GPS Enabled get lat/long using GPS Services
        if (isGPSEnabled) {
          if (location == null) {
            locationManager.requestLocationUpdates(
                LocationManager.GPS_PROVIDER,
                MIN_TIME_BW_UPDATES,
                MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this);
            Log.d("GPS Enabled", "GPS Enabled");
            if (locationManager != null) {
              location = locationManager
                  .getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);
              if (location != null) {
                latitude = location.getLatitude();
                longitude = location.getLongitude();
              }
            }
          }
        }
      }

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

    return location;
  }

  /**
   * Stop using GPS listener
   * Calling this function will stop using GPS in your app
   * */
  public void stopUsingGPS(){
    if(locationManager != null){
      try {
        locationManager.removeUpdates(GPSTracker.this);

      }catch (SecurityException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  /**
   * Function to get latitude
   * */
  public double getLatitude(){
    if(location != null){
      latitude = location.getLatitude();
    }

    // return latitude
    return latitude;
  }

  /**
   * Function to get longitude
   * */
  public double getLongitude(){
    if(location != null){
      longitude = location.getLongitude();
    }

    // return longitude
    return longitude;
  }

  /**
   * Function to check GPS/wifi enabled
   * @return boolean
   * */
  public boolean canGetLocation() {
    return this.canGetLocation;
  }

  /**
   * Function to show settings alert dialog
   * On pressing Settings button will lauch Settings Options
   * */
  public void showSettingsAlert(){
    AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(mContext);

    // Setting Dialog Title
    alertDialog.setTitle("GPS is settings");

    // Setting Dialog Message
    alertDialog.setMessage("GPS is not enabled. Do you want to go to settings menu?");

    // On pressing Settings button
    alertDialog.setPositiveButton("Settings", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog,int which) {
        Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS);
        mContext.startActivity(intent);
      }
    });

    // on pressing cancel button
    alertDialog.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        dialog.cancel();
      }
    });

    // Showing Alert Message
    alertDialog.show();
  }

  @Override
  public void onLocationChanged(Location location) {
  }

  @Override
  public void onProviderDisabled(String provider) {
  }

  @Override
  public void onProviderEnabled(String provider) {
  }

  @Override
  public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
  }

  @Override
  public IBinder onBind(Intent arg0) {
    return null;
  }

}


Bitir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme