25 Ekim 2015 Pazar

Spring MVC ile Google Maps API MongoDB Uygulaması

google map uygulama
            Google Maps API v3 ve MongoDB kullanımının basit bir uygulaması için bakabilirsiniz.
Başla


Spring MVC Google Maps API Kulanımı Örneği

Basit bir veri yapısı MongoDB' de nasıl tutulur. Bu verileri Java tarafında nasıl eşlenir. Veriler (maker) Google Maps API ile nasıl gösterilebilir. Bakalım.

Projenin Son Hali Aşağıdaki Gibi Olacak

Uygulama Ekran Görüntüsü

maps ekran goruntu

Kullanılan Teknolojiler

 • Spring 4.1.6.RELEASE
 • Maven 4
 • Google MAP APIv3 & markerCluster
 • MongoDB
 • Angular
 • Bootstrap
 • Netbeans 8.2
 • Java EE 7 & Glashfish 4.1

Adım 1 :

Netbeans Maven Web Projesi Oluşturalım

Adım 2 :

Aşağıdaki Dosya Yapısını Gerçekleştirelim

ekran map spring

Adım 3 :

pom.xml Dosyamızı Düzenleyelim

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.mycompany</groupId>
  <artifactId>AngularGoogleMap</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>

  <name>AngularGoogleMap</name>

  <properties>
    <endorsed.dir>${project.build.directory}/endorsed</endorsed.dir>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <jstl.version>1.2</jstl.version>
    <javax.servlet.version>3.0.1</javax.servlet.version>
  </properties>
  
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>javax</groupId>
      <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
      <version>7.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    
     <!-- spring-context which provides core functionality -->
 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-context</artifactId>
  <version>4.1.6.RELEASE</version>
 </dependency>
 
 <!-- The spring-aop module provides an AOP Alliance-compliant aspect-oriented 
  programming implementation allowing you to define -->
 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-aop</artifactId>
  <version>4.1.6.RELEASE</version>
 </dependency>
 
 <!-- The spring-webmvc module (also known as the Web-Servlet module) contains 
  Spring’s model-view-controller (MVC) and REST Web Services implementation 
  for web applications -->
 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>4.1.6.RELEASE</version>
 </dependency>
 
 <!-- The spring-web module provides basic web-oriented integration features 
  such as multipart file upload functionality and the initialization of the 
  IoC container using Servlet listeners and a web-oriented application context -->
 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-web</artifactId>
  <version>4.1.6.RELEASE</version>
 </dependency>
        
         <dependency> 
            <groupId>javax.servlet</groupId> 
            <artifactId>javax.servlet-api</artifactId> 
            <version>${javax.servlet.version}</version> 
            <scope>provided</scope> 
        </dependency> 

        <dependency> 
            <groupId>jstl</groupId> 
            <artifactId>jstl</artifactId> 
            <version>${jstl.version}</version> 
        </dependency>
        
        <!--Mongo Driver-->
        <dependency>
          <groupId>org.mongodb</groupId>
          <artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
          <version>3.1.0</version>
        </dependency>
         <dependency>
            <groupId>org.springframework.data</groupId>
            <artifactId>spring-data-mongodb</artifactId>
            <version>1.8.0.RELEASE</version>
         </dependency>
        
        <!--Twitter Bootstrap-->
        <dependency>
            <groupId>org.webjars</groupId>
            <artifactId>bootstrap</artifactId>
            <version>3.2.0</version>
            <exclusions>
              <exclusion>
                <groupId>org.webjars</groupId>
                <artifactId>jquery</artifactId>
              </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.webjars</groupId>
            <artifactId>jquery</artifactId>
            <version>2.1.1</version>
        </dependency>
        
        <!--AngularJS-->
        
        <dependency>
            <groupId>org.webjars.bower</groupId>
            <artifactId>angularjs</artifactId>
            <version>1.4.7</version>
        </dependency>
        
        <!--MarkerCluster -->
        <dependency>
          <groupId>org.webjars</groupId>
          <artifactId>leaflet-markercluster</artifactId>
          <version>0.4.0</version>
        </dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.1</version>
        <configuration>
          <source>1.7</source>
          <target>1.7</target>
          <compilerArguments>
            <endorseddirs>${endorsed.dir}</endorseddirs>
          </compilerArguments>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>2.3</version>
        <configuration>
          <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <version>2.6</version>
        <executions>
          <execution>
            <phase>validate</phase>
            <goals>
              <goal>copy</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <outputDirectory>${endorsed.dir}</outputDirectory>
              <silent>true</silent>
              <artifactItems>
                <artifactItem>
                  <groupId>javax</groupId>
                  <artifactId>javaee-endorsed-api</artifactId>
                  <version>7.0</version>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
              </artifactItems>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>


Adım 4 :

WebInitializer.java


package com.mycompany.config;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;
import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

/**
 *
 * @author gurkan0791
 */
public class WebInitializer implements WebApplicationInitializer{

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext ctx = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    ctx.register(Config.class);
    ctx.setServletContext(servletContext);
    ServletRegistration.Dynamic servlet = servletContext.addServlet("dispatcher", new DispatcherServlet(ctx));
    servlet.addMapping("/");
    servlet.setLoadOnStartup(1);
  }
  
  
}


Adım 5 :

Config.java


package com.mycompany.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.ViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.view.JstlView;

/**
 *
 * @author gurkan0791
 */
@Configuration
@ComponentScan("com.mycompany")
@EnableWebMvc
public class Config extends WebMvcConfigurerAdapter{
  
  @Bean
  public ViewResolver viewResolver(){
  InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();
    viewResolver.setViewClass(JstlView.class);
    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/view/jsp/");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");
    // viewResolver.setOrder(0);
    return viewResolver;
  
  }
  
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    registry.addResourceHandler("/resources/**").addResourceLocations("/WEB-INF/resources/");
    registry.addResourceHandler("/webjars/**").addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/webjars/");
  }
  
}


Adım 6 :

MongoConfig.java


package com.mycompany.config;

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mycompany.model.MarkerDAO;
import com.mycompany.model.MarkerDAOImpl;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.mongodb.MongoDbFactory;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoOperations;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
import org.springframework.data.mongodb.core.SimpleMongoDbFactory;

/**
 *
 * @author gurkan0791
 */
@Configuration
public class MongoConfig {
  
  @Bean
  public MongoDbFactory mongoDbFactory() throws Exception {
    return new SimpleMongoDbFactory(new MongoClient("localhost", 27017), "local");
  }
  
  @Bean
  public MongoTemplate mongoTemplate() throws Exception { 
    MongoTemplate mongoTemplate = new MongoTemplate(mongoDbFactory());
    return mongoTemplate; 
  }
  
  @Bean
  public MarkerDAO getContactDAO() {
    return new MarkerDAOImpl();
  }

  public static MongoOperations getMongoConnection(){
    ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(MongoConfig.class);
 MongoOperations mongoOperation = (MongoOperations) ctx.getBean("mongoTemplate");
    return mongoOperation;
  }
  
}


Adım 7 :

Marker.java


package com.mycompany.model;

import java.io.Serializable;
import org.springframework.data.annotation.Id;
import org.springframework.data.mongodb.core.mapping.Document;

/**
 *
 * @author gurkan0791
 */

@Document(collection = "markers")
public class Marker implements Serializable{
  
 
  @Id
  private String _id;
  private String lat;
  private String lng;
  private String icon;
  private String content;
  private String title;
  
  /**
   * @return the icon
   */
  public String getIcon() {
    return icon;
  }

  /**
   * @param icon the icon to set
   */
  public void setIcon(String icon) {
    this.icon = icon;
  }

  /**
   * @return the content
   */
  public String getContent() {
    return content;
  }

  /**
   * @param content the content to set
   */
  public void setContent(String content) {
    this.content = content;
  }

  /**
   * @return the title
   */
  public String getTitle() {
    return title;
  }

  /**
   * @param title the title to set
   */
  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  /**
   * @return the lat
   */
  public String getLat() {
    return lat;
  }

  /**
   * @param lat the lat to set
   */
  public void setLat(String lat) {
    this.lat = lat;
  }

  /**
   * @return the lng
   */
  public String getLng() {
    return lng;
  }

  /**
   * @param lng the lng to set
   */
  public void setLng(String lng) {
    this.lng = lng;
  }

  /**
   * @return the _id
   */
  public String getId() {
    return _id;
  }

  /**
   * @param _id the _id to set
   */
  public void setId(String _id) {
    this._id = _id;
  }
}


Adım 8 :

MarkerDAO.java


package com.mycompany.model;

import java.util.List;

/**
 *
 * @author gurkan0791
 */
public interface MarkerDAO {
  
  
  public void saveOrUpdate(Marker marker);
  public void delete(String markerId);
  public List<Marker> markerListAll();
  
}


Adım 9 :

MarkerDAOImpl.java


package com.mycompany.model;

import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mycompany.config.MongoConfig;
import java.util.List;
import org.bson.types.ObjectId;

/**
 *
 * @author gurkan0791
 */
public class MarkerDAOImpl implements MarkerDAO{

  @Override
  public void saveOrUpdate(Marker marker) {
    DBCollection markerCollection = MongoConfig.getMongoConnection().getCollection("markers");
    BasicDBObject document = new BasicDBObject();
 document.put("lat", marker.getLat());
 document.put("lng", marker.getLng());
    document.put("title", marker.getTitle());
    document.put("icon", marker.getIcon());
    document.put("content", marker.getContent());
    
    if (marker.getId().length() > 0) {
      
      BasicDBObject query = new BasicDBObject();
      query.append("_id", new ObjectId(marker.getId()));
      markerCollection.update(query, document);
    }else{
    markerCollection.insert(document);
    }
  }

  @Override
  public void delete(String markerId) {
    
    DBCollection markerCollection = MongoConfig.getMongoConnection().getCollection("markers");
    BasicDBObject query = new BasicDBObject();
    query.append("_id", new ObjectId(markerId));
    markerCollection.remove(query);
    
  }

  @Override
  public List<Marker> markerListAll() {

    List<Marker> listUser=MongoConfig.getMongoConnection().findAll(Marker.class, "markers");
    return listUser;
  }
  
}


Adım 10 :

DatabaseController.java


package com.mycompany.controllers;

import com.mycompany.model.Marker;
import com.mycompany.model.MarkerDAO;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

/**
 *
 * @author gurkan0791
 */

@Controller
public class DatabaseController {
  
  @Autowired
  private MarkerDAO markerDAO;
  
  @RequestMapping(value = "/" , method = RequestMethod.GET)
  public String index(@ModelAttribute Marker marker,ModelMap map) {
    //MongoDBTest mongoDBTest = new MongoDBTest();
    
    map.put("msg", "Hello Spring 4 Web MVC!");
    map.put("mark", markerDAO.markerListAll());
    //map.put("mark", mongoDBTest.getMarker());
    return "index";
  }
  @RequestMapping(value = "/insert" , method = RequestMethod.GET) 
  public String insert(@ModelAttribute Marker marker){
    
    markerDAO.saveOrUpdate(marker);
    
    
//    System.out.println("Marker Bilgi : "+marker.getTitle()+"\n"+marker.getContent()+"\n"+marker.getIcon()
//    +"\n"+marker.getId()+"\n"+marker.getLat()+"\n"+marker.getLng());
    return "redirect:/";
  }
  
  @RequestMapping(value = "/delete", method = RequestMethod.GET, params = {"id"})
  public String delete(@RequestParam("id") String id){
    
    //System.out.println("Delete id :"+ id);
    markerDAO.delete(id);
    return "redirect:/";
  }
  
}


Adım 11 :

app.js


(function(){
 var app=angular.module('myApp', ['ngMap']);
 app.controller('MarkerCtrl',['$scope', function($scope) {
 
 
 var beforeMarker = null;
 
 //var markers = [];
 $scope.deleteID = "";
 $scope.elements = elements; 
 $scope.isDelete = true;
 var map;
 var infoWindow;
 $scope.dynMarkers = [];
 $scope.$on('mapInitialized', function(evt, evtMap) {
  map = evtMap;
  
  for (var i=0; i<$scope.elements.length; i++) { 
   
   setMarker(map,new google.maps.LatLng($scope.elements[i].latLng[0],$scope.elements[i].latLng[1]),$scope.elements[i].title,
   $scope.elements[i].icon,$scope.elements[i].content,$scope.elements[i].id);
  }
  
  $scope.markerClusterer = new MarkerClusterer(map, $scope.dynMarkers, {});
  
  $scope.placeMarker = function(e) {
   var marker;
    if (beforeMarker !== null) {

      beforeMarker.setMap(null);
      marker = new google.maps.Marker({position: e.latLng, map: map});
      map.panTo(e.latLng);
      $("#lat").val(marker.position.lat);
      $("#lng").val(marker.position.lng);
      $("#id").val("");
      $("#title").val("");
      $("#icon").val("");
      $("#content").val("");
      $('#addOrUpdate').val('ADD MARKER'); 
      $scope.isDelete = true;
    }else {
      marker = new google.maps.Marker({position: e.latLng, map: map});
      map.panTo(e.latLng);
      $("#lat").val(marker.position.lat);
      $("#lng").val(marker.position.lng);
      $("#id").val("");
      $("#title").val("");
      $("#icon").val("");
      $("#content").val("");
      $('#addOrUpdate').val('ADD MARKER');
      $scope.isDelete = true;
    }
   
   beforeMarker = marker;  
  }
 });
 
    function setMarker(map, position, title, icon, content,id) {
      var marker;
      var markerOptions = {
        position: position,
        map: map,
        title: title,
        icon: icon,
        content: content,
        id:id
      };

      marker = new google.maps.Marker(markerOptions);
      //markers.push(marker); // add marker to array
      $scope.dynMarkers.push(marker);
      google.maps.event.addListener(marker, 'click', function () {
        // close window if not undefined
        if (infoWindow !== void 0) {
          infoWindow.close();
        }
        // create new window
        var infoWindowOptions = {
          content: content
        };
        infoWindow = new google.maps.InfoWindow(infoWindowOptions);
        infoWindow.open(map, marker);
        
        $("#id").val(marker.id);
        $("#lat").val(marker.position.lat);
        $("#lng").val(marker.position.lng);
        $("#title").val(marker.title);
        $("#icon").val(marker.icon);
        $("#content").val(marker.content);
        $('#addOrUpdate').val('UPDATE MARKER');  
        
        $scope.$apply(function () {
         $scope.isDelete = false;
         $scope.deleteID = marker.id;
        });     
      });
    }
  }]);
})();
Adım 12 :

index.jsp

<%-- 
  Document  : index
  Created on : Oct 20, 2015, 7:56:10 PM
  Author   : gurkan0791
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form" %>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<c:set var="cp" value="${pageContext.request.servletContext.contextPath}" scope="request"></c:set>

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="myApp">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1">
    <!--<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${cp}/resources/css/site.css" />-->
    <link rel='stylesheet' href='${cp}/webjars/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css'>
    <!--<link rel='stylesheet' href='${cp}/webjars/leaflet-markercluster/0.4.0/MarkerCluster.css'>-->
  
    <title>JSP Page</title>
    <script>
      var elements = [
      <c:forEach var="row" items="${mark}">
          {"id": '<c:out value="${row.id}" />',
          "latLng" : [<c:out value="${row.lat}" />,
               <c:out value="${row.lng}" />],
          "title" : '<c:out value="${row.title}" />',
          "icon": '<c:out value="${row.icon}" />',
          "content" : '<c:out value="${row.content}" />'},
      </c:forEach>  ]; 
    </script>
  </head>
  <body>
    
  <div ng-controller="MarkerCtrl">
    <div class="container">
      <h1>GOOGLE MAP V3 ANGULARJS MONGODB DEMO</h1>
    </div>
    <map style="height: 500px;" center="39.095963, 35.419922" zoom="6" scrollwheel="false" center="36.900,30.70 " map-type-id="ROADMAP" on-click="placeMarker()">
    </map>

    <br />
    <hr />
    <div class="container text-center">
    <h2><p>MAKER INFORMATION</p></h2>
    <!--<p id="demo">Click me to change my HTML content (innerHTML).</p>-->
    
    <div ng-show="{{deleteID !== null }}">
      <form:form class="form-horizontal" modelAttribute="marker" action="${cp}/insert" method="GET" >
        <form:hidden path="id" name="id" id="id" />  
      <div class="form-group">
       <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Lat</label>
       <div class="col-sm-10">
         <form:input path="lat" type="text" class="form-control" id="lat" placeholder="Lat" disabled="disabled" />
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Lng</label>
       <div class="col-sm-10">
        <form:input path="lng" type="text" class="form-control" id="lng" placeholder="Lng" disabled="disabled"/>
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Title</label>
       <div class="col-sm-10">
        <form:input path="title" type="text" class="form-control" id="title" placeholder="Marker Title here!" />
       </div>
      </div> 
      <div class="form-group">
       <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Icon</label>
       <div class="col-sm-10">
        <form:input path="icon" type="text" class="form-control" id="icon" placeholder="Marker Icon Here!" />
       </div>
      </div> 
      <div class="form-group">
       <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Content</label>
       <div class="col-sm-10">
        <form:input path="content" type="text" class="form-control" id="content" placeholder="Marker Content Here!" />
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
         <input type="submit" class="btn btn-success" value="ADD MARKER" id="addOrUpdate" />
         <a href="${cp}/delete?id={{deleteID}}" class="btn btn-warning" ng-disabled="isDelete" id="deleteMarker" >DELETE Marker</a>
        </div>
      </div>
    </form:form>
    </div>
    
    </div>
   </div>
    <!--Script Bootstrap & Jquery -->
    <!--src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&v=3.exp&libraries=places&signed_in=true&region=tr&language=tr&key=AIzaSyDY0kkJiTPVd2U7aTOAwhc9ySH6oHxOIYM"-->
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&libraries=weather,visualization,panoramio"></script>
    <script type="text/javascript" src="${cp}/webjars/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="${cp}/webjars/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="${cp}/webjars/angularjs/1.4.7/angular.min.js"></script> 
    <script src="https://rawgit.com/allenhwkim/angularjs-google-maps/master/build/scripts/ng-map.js"></script>
    <!--<script type="text/javascript" src="${cp}/webjars/leaflet-markercluster/0.4.0/leaflet.markercluster.js"></script>--> 
    <!--<script type="text/javascript" src="${cp}/webjars/leaflet-markercluster/0.4.0/leaflet.markercluster-src.js"></script>--> 
    <script type="text/javascript" src="${cp}/resources/js/markercluster.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="${cp}/resources/js/app.js"></script>
  </body>
</html>


Adım 13 :

markercluster.js Burdan Çekebilirsiniz.

MarkerCluster.js

Adım 14 :

MongoDB' de Tutulacak Veri Yapısı

/* 1 */
{
  "_id" : ObjectId("56288336404341fde27eca35"),
  "lat" : "36.9",
  "lng" : "30.700000000000045",
  "title" : "Title1",
  "icon" : "https://maps.google.com/mapfiles/ms/icons/orange-dot.png",
  "content" : "Content1new"
}

/* 2 */
{
  "_id" : ObjectId("56288367404341fde27eca36"),
  "lat" : 36.8999999999999986,
  "lng" : 30.7004200000000012,
  "title" : "Title2",
  "icon" : "https://maps.google.com/mapfiles/ms/icons/orange-dot.png",
  "content" : "Content2"
}

Adım 15 :

MongoDB UI Desteği İçin RoboMongo İle Bağlanma

İlk önce MongoDB Kuralım. Ubuntu kurulum için

Robomongo' yu kuralım.

Robomongo' yu açalım ve "Create" ile yeni bir bağlantı oluşturalım ve "Connect" ile bağlantıyı gerçekleştirelim( :27017 Varsayılan port).

ekran map google

"local" isimli veritabanımızda "Collection" sağ tıklayalım ve "markers" adında yeni bir collection( tablo) oluşturalım.

google map mongo
Bitir

4 yorum: