12 Ekim 2015 Pazartesi

Spring MVC 4 Annotation Hello World Uygulaması - 2

annotation spring
           Spring MVC ile XML kullanmadan Hello World Uygulaması Gerçekleştirelim.
Başla

Adım 1:

Netbeans ile Maven Projesi Oluşturalım. Gerekli Spring kütüphanelerini ekleyelim. Nasıl oluşturulur. Bakınız

Adım 2:

Web Pages klasöründe bulunan index.html sayfasını silelim.
Web Pages' e sağ tıklayalım WEB-INF adında yeni klasör (Folder) oluşturalım.

Proje Yapısını Aşağıdaki Gibi Düzenleyelim. Gerekli Java Class' larını Ekleyelim.


Maven Proje
Res2.1. - Maven Proje Yapısı

Adım 3:

Config.java


package com.mycompany.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;
import org.springframework.web.servlet.view.JstlView;
import org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver;

/**
 *
 * @author gurkan
 */
@Configuration
@ComponentScan("com.mycompany")
@EnableWebMvc
public class Config extends WebMvcConfigurerAdapter{
  
  @Bean
  public UrlBasedViewResolver viewResolver(){
    UrlBasedViewResolver resolver = new UrlBasedViewResolver();
    resolver.setPrefix("/WEB-INF/jsp/");
    resolver.setSuffix(".jsp");
    resolver.setViewClass(JstlView.class);
    return resolver;
  }
}


Adım 4:

WebInitializer.javapackage com.mycompany.config;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration.Dynamic;
import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

/**
 *
 * @author gurkan
 */
public class WebInitializer implements WebApplicationInitializer{

  @Override
  public void onStartup(ServletContext sc) throws ServletException {
    
    AnnotationConfigWebApplicationContext ctx = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    ctx.register(Config.class);
    ctx.setServletContext(sc);
    Dynamic servlet = sc.addServlet("dispatcher", new DispatcherServlet(ctx));
    servlet.addMapping("/");
  }
  
  
}


Adım 5:

HelloController.javapackage com.mycompany.controllers;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

/**
 *
 * @author gurkan
 */
@Controller
public class HelloController {
  
  @RequestMapping(value = "/" , method = RequestMethod.GET)
  public String index(ModelMap map) {
    
    map.put("hello", "Hello Spring MVC");
    return "index";
  }
  
}


Adım 6:

index.jsp<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>${hello}</h1>
  </body>
</html>


Adım 7:

Projeyi Build ve Run edelim.


Maven Arayüz Spring
Res7.1. - Uygulama Ekran Görüntüsü


Spring MVC 4 Apache Tiles Entegrasyonu İçin     Buradan    Geçebilirsiniz.

Bitir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme